Hakkımızda adadenizde 20 Mart 2024

Alkazan tarihi

Alkazan İnşaat Şirketi’nin temelleri 1977 yılında, Hamza Alkazan tarafından atıldı. Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki son teknolojiyi kullanan ve oluşturduğu kalite anlayışını hiç bozmayan bir vizyon ile yola çıkan Alkazan İnşaat Şirketi yöneticileri 1977’den beri, çıktığı bu yolda amaçları doğrultusunda emin adımlarla yürümektedir.
Vizyonumuz

1977'den bu yana; bilgi birikimimizle şirketimizi girişimci yapısını devam eden sürekli gelişen kadroları ile kuralları olan işleyiş yapısı ile gayrimenkul, inşaat projeleri üreterek müşterilerimize ve çalıştığımız kurumlara modern ve güvenilir çözümler sunmak, uzun vadede kârlılığın kaliteden geçtiğinin bilinciyle dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak kurumsal vizyonumuzdur.

Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, Alkazan İnşaatı çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Değerlerimiz

  • Mükemmelliği bir tercih olarak değil, işinin bir gereği olarak kabul eden şirketimiz, zamanında gerçekleştirdiği tüm projelerle, müşterilerinin gurur kaynağı olması
  • Temel anlayışı insan ve doğaya saygı olan şirketimiz tabiat ile bağını koparmadan iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çalışan ve müşterilerine yaşanılabilir bir gelecek hazırlamanın görev bilincindedir. Bu amaçla ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerine sahip olan şirketimiz uzun zaman önce belge şartlarını yerine getirmeye çalışması
  • Hedeflerinden biri de insanı geleceğe taşımak olan firmamız eğitim faaliyetlerine gereken önemi vermekte ve çalışanlarının gelişimini sağlamaktadır. Çalışanlarına verdiği değerle onların mutluluğunu ön planda tutması
  • İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı olması
  • Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız olması
  • Yaptığımız işte Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin olması
  • Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki olması
  • Mükemmeliyetçi, Yenilikçilikçi ve Gelişimci olması
  • Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye ödün vermeden bağlılığı olması
  • Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmayı hedeflemesidir

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası alanındaki hedeflerimiz; “Çevre ve İnsan Sağlığı” adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak” olarak şekilleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için Alkazan İnşaat aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor.

Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak. Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek.

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak.

Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli durumlarda eğitim verilmesini sağlamak.

Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.

Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak.

Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak. Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek.

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak.

Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli durumlarda eğitim verilmesini sağlamak.

Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.

Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak.