Politikamız

Politikamız adadenizde 20 Mart 2024

Alkazan İnşaat olarak

1

Ülkemizde hızla büyüyen inşaat sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,

2

Entegre yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,

3

Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,

4

Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,

5

Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,

6

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,

7

Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı,

8

Çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.